Projectie

Het is één van de bekendste argumenten tegen geloof en religie: God en godsbeeld zijn een projectie van de menselijke geest. We geloven in een goede, almachtige, reddende God omdat we ons graag zo iemand voor ons zien. Een religie van wensdenken en droombeelden. Soms (zo niet: regelmatig) ben ik gevoelig voor deze gedachte. Veel religies, inclusief christendom, bevatten elementen die aansluiten bij de diepste behoeften van de mens….

Wie draait Zwarte Piet nu écht de nek om?

Eigenlijk was ik niet van plan om erover te schrijven. Sowieso is m’n blog weer een beetje in de klad gekomen, nadat m’n drie maanden-experiment eerder dit jaar geen vervolg meer kreeg. Moet ik dan zoiets kleinburgerlijks als een Zwarte Piet-discussie benutten om opnieuw te beginnen? Maar wat ik niet in één of twee tweets kwijt kan, zet ik toch maar hier neer. Het voelde voor mij als een typisch randstedelijke discussie, een beetje in…

Aleid Schilder

Zaterdag overleed Aleid Schilder, een van de bekendere criticasters binnen het Nederlands protestantisme. In haar haar boek Hulpeloos maar schuldig legde ze een verband tussen de gereformeerde geloofsleer en de ontwikkeling van depressiviteit. Gechargeerd gezegd: de zwartgalligheid van het gereformeerde geloof leidt tot depressieve gevoelens. In de jaren na haar eerste publicatie over dit onderwerp, was de communis opinio vanuit diezelfde…

Naftali

Het valt niet goed in te denken en voor te stellen. Dat je naar school gaat, lessen volgt, als gewoonlijk weer naar huis loopt en onderweg opgepakt wordt om kort daarna neergeschoten en als oud vuil onder een stapel stenen neergegooid te worden. Ze hebben dat niet verdiend. Drie jongens in de bloei van hun leven. Zestien, zestien en negentien jaar. Superlatieven schieten te kort om het leed te omschrijven. De verspreiding van het bericht…

Gekleurde dominees

Ooit was mijn beeld heel zwart-wit. De dominee droeg een zwart pak, zwarte das, zwarte hoed en om het af te maken een wit overhemd. Nog steeds kent het bevindelijk-gereformeerde ambtsgewaad van de eenentwintigste eeuw slechts weinig variatie. De zwarte hoed begint een uitzondering te worden, de zwarte das laat soms een speels stippeltje toe, maar in een groot deel van de gereformeerde gezindte houdt het daarmee op. Het was dus even schrikken…

Straatkrant

‘Goedemiddag meneer’, knikte me ze vriendelijk toe. Een zeker enthousiasme leek haar niet vreemd te zijn op deze zonovergoten vrijdagmiddag. Terloops wierp ik een blik op het stapeltje kranten dat ze beethield. Uitnodigend bijna. ‘Weer een nieuwe’, dacht ik in het voorbijgaan, want ik kende de titel niet (en ben ‘m inmiddels vergeten). Toen ik een kwartier later met handen vol verjaadagsvoedsel de Albert Hein weer uitliep, begroette ze…

Uitgesproken

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Sinds afgelopen week weet ik dat deze uitspraak bij Adolf Hitler vandaan komt. Een Amerikaanse Bijbelschool maakte reclame voor kinderonderwijs en onderstreepte het belang daarvan met een – vermeende – uitspraak van Adolf Hitler. ‘He alone, who owns the youth, gains the future – Adolf Hitler’. Waarschijnlijk zijn we de twijfelachtige herkomst van dit spreekwoord massaal vergeten, want anno…

Onweer

In de nogal epische uitzending van Knevel en Van den Brink op 6 juni 2008 sprak Maarten van Rossem de weinig verfijnde woorden ‘Donder toch op met dat sportnieuws en doe dat voor mijn part op een aparte zender’. Hij hekelde het voetbalnieuws dat in WK- of EK-tijden ‘als een soort schimmel’ alles overwoekert en zelfs het publieke net volkomen domineert. Ik zou dat niet snel op deze manier zeggen, hoewel ik zijn analyse volledig deel….

Circus

Vorige week mochten we stemmen. Iets met burgerplicht, democratisch voorrecht of iedere-stem-telt. Zelf voelde ik er bijna niets bij. Een paar maanden terug sloeg de twijfel toe. Waarom zou ik eigenlijk stemmen. Het Europees Parlement lijkt op een fopparlement dat elke maand verhuist naar Straatsburg om het ego van Frankrijk te pleasen, de parlementariërs komen vooral in het nieuws als ze weer eens tekenen bij het kruisje om hun dagvergoeding…

Gevaarlijk gezond

‘Als ik de krant moet geloven, kunnen we helemaal niets meer eten’. Meer dan eens heb ik deze of een soortgelijke verzuchting gehoord. Vooral als de media weer eens een nieuw onderzoek meldden waaruit de nadelige effecten van bepaalde voedingsmiddelen zouden blijken. ‘Je kunt maar beter niet alles weten’, is dan vaak het nuchtere commentaar. En het is natuurlijk waar. Het is inderdaad zo dat als je alles weet, serieus neemt én de uiterste…

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4