Projectie

Het is één van de bekendste argumenten tegen geloof en religie: God en godsbeeld zijn een projectie van de menselijke geest. We geloven in een goede, almachtige, reddende God omdat we ons graag zo iemand voor ons zien. Een religie van wensdenken en droombeelden. Soms (zo niet: regelmatig) ben ik gevoelig voor deze gedachte. Veel religies, inclusief christendom, bevatten elementen die aansluiten bij de diepste behoeften van de mens….