Naftali

Het valt niet goed in te denken en voor te stellen. Dat je naar school gaat, lessen volgt, als gewoonlijk weer naar huis loopt en onderweg opgepakt wordt om kort daarna neergeschoten en als oud vuil onder een stapel stenen neergegooid te worden. Ze hebben dat niet verdiend. Drie jongens in de bloei van hun leven. Zestien, zestien en negentien jaar. Superlatieven schieten te kort om het leed te omschrijven. De verspreiding van het bericht…

Gekleurde dominees

Ooit was mijn beeld heel zwart-wit. De dominee droeg een zwart pak, zwarte das, zwarte hoed en om het af te maken een wit overhemd. Nog steeds kent het bevindelijk-gereformeerde ambtsgewaad van de eenentwintigste eeuw slechts weinig variatie. De zwarte hoed begint een uitzondering te worden, de zwarte das laat soms een speels stippeltje toe, maar in een groot deel van de gereformeerde gezindte houdt het daarmee op. Het was dus even schrikken…

Straatkrant

‘Goedemiddag meneer’, knikte me ze vriendelijk toe. Een zeker enthousiasme leek haar niet vreemd te zijn op deze zonovergoten vrijdagmiddag. Terloops wierp ik een blik op het stapeltje kranten dat ze beethield. Uitnodigend bijna. ‘Weer een nieuwe’, dacht ik in het voorbijgaan, want ik kende de titel niet (en ben ‘m inmiddels vergeten). Toen ik een kwartier later met handen vol verjaadagsvoedsel de Albert Hein weer uitliep, begroette ze…

Uitgesproken

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Sinds afgelopen week weet ik dat deze uitspraak bij Adolf Hitler vandaan komt. Een Amerikaanse Bijbelschool maakte reclame voor kinderonderwijs en onderstreepte het belang daarvan met een – vermeende – uitspraak van Adolf Hitler. ‘He alone, who owns the youth, gains the future – Adolf Hitler’. Waarschijnlijk zijn we de twijfelachtige herkomst van dit spreekwoord massaal vergeten, want anno…

Onweer

In de nogal epische uitzending van Knevel en Van den Brink op 6 juni 2008 sprak Maarten van Rossem de weinig verfijnde woorden ‘Donder toch op met dat sportnieuws en doe dat voor mijn part op een aparte zender’. Hij hekelde het voetbalnieuws dat in WK- of EK-tijden ‘als een soort schimmel’ alles overwoekert en zelfs het publieke net volkomen domineert. Ik zou dat niet snel op deze manier zeggen, hoewel ik zijn analyse volledig deel….