Vaccinatie-weigerende Biblebelt’ers, hoe noem je ze nou eigenlijk?

Share this:

Als seculiere krant of omroep heb je het momenteel niet makkelijk. Pal voor de komkommertijd breekt in een deel van het land de mazelenepidemie uit. Vanwege het gewicht der zaak moet je als nieuwsmedium daar natuurlijk als de kippen bij zijn en één en ander van uur tot uur volgen. En dan maakt die Biblebelt het hen nog niet eens gemakkelijk. Want vreemd zijn ze wel, maar hoe nóem je die vaccinatie-weigerende Biblebelt’ers nu eigenlijk?

In één van de eerste berichtgevingen heette het dat de mazelen heersten op de Biblebelt, omdat de ‘gereformeerde kerk’ tegen inenten zou zijn. Op sociale media leidde het tot besmuikt hoongelach. Zouden ze bij de NOS echt niet weten dat het gelijknamige kerkverband al bijna tien jaar is gefuseerd tot Protestantse Kerk in Nederland? En dat de ‘gereformeerde kerk’ als typering net zo weinig concreet is als de aanduiding ‘commerciële media’, of iets dergelijks.

De weken erna leidden niet tot veel verbetering. Bevindelijk-gereformeerden, christelijke gereformeerden, reformatorischen, refo’s, orthodoxe gereformeerden, zwarte kousen-christenen, ze waren allemaal tegen vaccineren en kregen daarom de mazelen.

Het is niet eenvoudig om de landelijke media te voorzien van een trefzekere aanduiding van de bevolkingsgroep die tegen vaccinatie is. Sterker nog, het is onmogelijk. Net zoals veel niet-bevindelijk-gereformeerden wel degelijk bevindelijk zijn, veel niet-reformatorischen zich sterk verbonden voelen met de Reformatie en veel niet-gereformeerden toch orthodox zijn, zo zijn niet alle “reformatorische inwoners van de Biblebelt en daarbuiten” – tegen vaccineren.

In feite is het steeds ingewikkelder geworden om de subgroep van de gereformeerde gezindte (als term ooit bedacht door Groen van Prinksterer) te typeren. Niet voor niks heeft men de gereformeerde gezindte al onderverdeeld in een ‘bredere zin’ en een ‘engere zin’, waarbij de laatste slaat op de sub-subgroep van de bevindelijk-gereformeerden en groeperingen als de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt er schoontjes buiten vallen. Maar deze verschuiving in terminologie is niet per se nieuw. De gemiddelde ‘refo’ staat in de traditie van Reformatie, die 500 jaar terug met ijver de ‘evangelische leer’ uitdroeg, als reactie op de verstarde leer van de Rooms-katholieke Kerk. Anno 2013 zijn we, zo niet vuurbang, dan toch wel beducht voor de ‘evangelische’ beweging.

Afgelopen week schreef de NOS op haar website over ‘reformatorische gezindten’ die vanwege hun geloof tegen vaccineren zijn. Het klinkt nog een beetje bevreemdend in onze oren, maar beter had een nieuwsmedium het niet kunnen uitdrukken. Refo’s passen niet in een hokje en de media hebben het eindelijk door.

 

Other Posts

Leave a Reply

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *