De monarchie zegt meer, al houden we ons voor de gek

Share this:

De koning is dood, leve de koning. Vrij vertaald: de koningin treedt af, leve de nieuwe koning. Zo gaat het al 200 jaar en wat mij betreft gaat het nog minstens 200 jaar zó.

Natuurlijk is de monarchie, en dan vooral het concept van de erfopvolging, niet meer van ‘deze tijd’. Wat is nu wel van deze tijd, vraag je je soms af. Vijf kabinetten in tien jaar, bijvoorbeeld. Een dienaar van de Kroon die na een blauwe maandag ministeriële ervaring z’n volgende job begint, nu in Europa. Instabiliteit en baantjesjagen, wellicht zijn dat concepten van deze tijd.

Want toegegeven, erfopvolging is moeilijk rationeel te onderbouwen met goede argumenten vóór. In een tijd waarin representatieve vertegenwoordiging, gelijke kansen en vrije keuze voor iedereen centraal staan, kun je nauwelijks aankomen met ambten en functies die je overkomen bij gratie van je afkomst. Heel het idee van adeldom heeft iets van ver vergleden tijden. Totaal gedateerd en achterhaald.

Ik zal dus niet makkelijk rationeel kunnen verklaren waarom een erfelijke monarchie nog ‘van deze tijd’ is. Maar ik vind het prachtig. En we vinden het allemaal prachtig. Hare Majesteit glorieert zelfs in ‘linkse’ media. Leve de koningin, want de monarchie leeft, blijkbaar. Waarom spreekt de ganse natie lof op Hare Majesteit en in het verlengde daarvan op de monarchie? Volgens mij juist omdat het niet rationeel is. Ergens diep van binnen zit bij iedereen de gedachte dat we logischerwijs geregeerd en bestuurd moeten worden. Kennelijk heeft monarchale macht meer zeggingskracht en sluit het beter aan bij deze gedachte, die we knarsetandend erkennen. De koninklijke macht is per definitie onbereikbaar en daarmee misschien nog wel het makkelijkst te erkennen. Ook al houden we ons voor de gek, want de macht is elders.

Spreekt een monarchie tot de verbeelding? Zien mensen in de Majesteit de belichaming van al die oude verhalen? Wie zal het zeggen. Eén ding is zeker: de Nederlander (al weten we sinds Maxima dat díe niet bestaat) wil niet louter en alleen geregeerd worden door de ratio. In de door henzelf gekozen instituties – heel rationeel en van deze tijd allemaal – herkennen zij zich vaak niet.

Koning Willem-Alexander zal flink moeten aanpoten om de positie te verwerven die koningin Beatrix nu heeft. Maar de Nederlander geeft hem een kans. En zolang ‘het volk’ het wil, blijft het land een monarchie. Want zo gaat het al eeuwen. Leve de Koning.

Other Posts

There are 2 comments. Add yours.

 1. Henrico

  Ik dacht: ik zal maar niet reageren op Facebook. Maar nu jer er een weblog van hebt gemaakt, kan ik het toch niet laten.
  “En we vinden het allemaal prachtig” is een generalisatie waarin ik me niet herken. Juist die golf van warme pro-Oranjegevoelens na afgelopen maandagavond deden me beseffen hoezeer ik eigenlijk gewoon voor een republiek ben. Erfopvolging is inderdaad een achterlijk systeem. Goed, zolang de vorst(in) intelligent, bekwaam en gelovig is. Maar wat als de troonopvolger dom en/of onbekwaam is, en/of anti-christelijk is? Wie is zo dom om zijn veiligheid en levensrust in de handen te leggen van iemand over wie hij zelf niets te zeggen heeft?
  Ik ben dus voor de macht bij het volk. Een president, oké. Goed, dat kan ook verschrikkingen opleveren. We leven in een gebroken wereld. Misschien ben ik wel heel erg voor het Duitse systeem, met een ceremoniële president. Iets minder idyllisch dan een koningshuis, maar wel “eigener”, want gekozen. En je zit er niet levenslang aan vast, als het niet goed gaat.
  Van al die republikeinen die nu ineens de Oranjes gaan ophemelen snap ik heel weinig. Koningin Beatrix was (is) een fantastisch mens, maar daar zijn er meer van. Dat alleen maakt haar niet staatshoofdwaardig, net zo min als prins Willem-Alexander, die als mens ook heel bekwaam en aimabel is.
  In een dwarse bui denk ik wel eens, dat ons vorstenhuis alleen bestaat bij de gratie van de media, die nu weer volop aanleiding hebben om dit onderwerp eindeloos uit te melken. Dat was ik maandagavond al zat.
  Was het maar 1 mei, dan is de gekte hopelijk over en kunnen we weer over tot de orde van de dag.

 2. Raymond

  Het valt me vaak op dat voorstanders van een republiek regelmatig met weinig echt overtuigende argumenten komen.
  Tuurlijk de monarchie kost geld. Maar denken alle republiekeinen dat een president nu zoveel goedkoper is?
  Bovendien, eens in de 30 jaar zijn we geld kwijt aan wisseling van de wacht. Dat is nog te overzien.
  Stel dat we elke vier jaar een nieuwe president welkom zouden heten, is dat uiteindelijk over 30 jaar genomen dat niet veel duurder?
  Het argument dat in een monarchie het staatshoofd ongekozen is snijd welliswaar hout, maar de vraag is of dat zo erg is. Een monarchie garandeerd een jarenlange opleiding van de opvolger en vergroot daarmee de kans op stabiel en wijs regentschap. Of zitten we echt te wachten op een systeem waarin iedere debiel en populist een gooi kan doen? President Wilders, durven we die echt op staatsbezoek namens Nederland te sturen? Menig Nederlander zou zich doodschamen.
  Als een meerendeel van het volk nou tevreden is met ons huidige systeem, niet onomstotelijk aangetoond is dat de republiek zoveel goedkoper is dan de monarchie en we met een staatshoofd dat boven de partijen staat, juist doordat ie niet gekozen is en daarmee onafhankelijk kan zijn, hebben we dan niks beters om ons druk over te maken?

Leave a Reply

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *