Oudejaarsavond: momenten van melancholie

Share this:

Op de laatste dag van het jaar dwingt de macht der traditie ons na te denken en terug te blikken op het voorbijgegane jaar. Met een zekere plechtigheid spreken we het uit: ‘De tijd vliegt’, om direct daarna onszelf te corrigeren. ‘Nee, wij vliegen daarheen’. En in de kerk staan we stil bij de overledenen. Zij die ons voorgingen.

Momenten van melancholie. Verstilde treurigheid. En het gebed van Mozes, de man Gods, draagt daar niet weinig aan bij. “Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen!” Of in hedendaags Nederlands: “U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.”

Anno Domini 2011 was in dit licht een jaar van ‘wederkeren’. Een oom, een tante, een collega, verwisselden het tijdelijke met het eeuwige, zoals we dat dan noemen. De dood liet zich zien. Alsof het leven machteloos was van de dood te redden. Op zulke momenten lijkt dat ook zo.

Waarom psalm 90 als psalm voor de laatste dag van het jaar wordt gezien, weet ik niet. Maar op een moment van stilstaan, omzien en gedenken passen de Woorden wonderwel. De psalm begint met een belijdenis: “Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.” Op de laatste dag van het jaar spreken wij deze belijdenis uit en na. Alleen als we beginnen met Gods eeuwigheid, lopen we niet stuk op onze tijdelijkheid.

Geen idee wat 2012 me brengt. Als ik eenmaal in de stemming van psalm 90 ben, hoef ik het ook niet meer zo nodig te weten. De echo van het gebed van Mozes gaat met me mee. “En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.

Ik wens jullie allemaal een gezegend 2012.

Other Posts

There are 2 comments. Add yours.

  1. erik

    Mozes , …psalm….nog een psalm… ben je joods?
    melancholie, treurigheid…wel eens van het Evangelie gehoord?

  2. Ja, zoals ik dat onder meer lees in deze psalm. ‘U bent onze toevlucht’. Is dat geen Evangelie?

Leave a Reply

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *