Christelijke kamerzetels zijn kostbaar, wees er zuinig op…

Share this:

Hoe nu verder tussen de ChristenUnie en de SGP. Sinds ’23 mei’ overheerst bij mij vooral de gedachte: ‘Dit komt nooit meer goed’. Maar dat kan niet waar zijn..

Als trouw en kritisch-betrokken SGP-lid zal ik niet verhullen dat het stemgedrag van de SGP mij verbijsterd heeft. Terwijl in verkiezingstijd ernstig gewaarschuwd wordt tegen een strategische stem op het CDA, koos de SGP omwille van de macht (de term ‘sleutelpositie’ zegt genoeg) voor een gedeeltelijke stem op het CDA. Wat mij betreft is de SGP over de schreef gegaan. Het menselijke en berekenende, waar de SGP normaal gesproken wars van is, kende afgelopen week geen grenzen.

Ik zal me niet mengen in de vraag en eindeloze discussie wie nu wie ‘gedumpt’ of in de steek gelaten heeft. Het is een proces geweest van jaren dat wederzijds, stilzwijgend is goedgekeurd en op sommige momenten zelfs gestimuleerd. De vraag wie het meeste recht had op de restzetel is ook niet relevant en eigenlijk beschamend. Met de minste-zijn heeft het allemaal weinig te maken, dat is duidelijk.

Belangrijker is de vraag wie gediend is met het steeds verder uit elkaar groeien van ChristenUnie en SGP. Beide partijen hebben elkaar nodig klinkt als een tegeltjeswijsheid, maar is daardoor niet minder waar. Ik geloof dat christelijke politiek wel degelijk iets te zeggen heeft en zeer gewenst is. Maar dan moeten we wel naar elkaar willen luisteren en het zwaarst laten wegen wat ook echt het zwaarst weegt.

Christelijke politiek heeft meerdere dimensies. Ik ben te weinig analyticus om deze dimensies tot in detail te definiëren en te benoemen. Maar in ieder geval is er een praktische en een ideologische component. De praktische zijde is breed en veelkleurig. We zien dat ChristenUnie en SGP in praktische zin vaak verschillende keuzes maken. Dat lijkt me geen probleem en daar behoeft de broederband niet op stuk te lopen. De SGP helt wat sterker naar de VVD en de ChristenUnie naar de PvdA. Prima. Laten we alstublieft geen concrete partijstandpunten of politiek stemgedrag beoordelen aan de hand van ons beeld van ‘christelijke politiek’. Maar er is ook een ideologische zijde. Ik durf de stelling te verdedigen dat ChristenUnie en SGP ideologisch gezien vele malen dichter bij elkaar staan, dan SGP en CDA. De ideologische kant van christelijke politiek heeft alles te maken met de geestelijke ontwikkeling van ons land en de morele achteruitgang, de ‘strijd der geesten’. Wie hoort het CDA daar ooit nog over?

ChristenUnie en SGP vinden elkaar op dit terrein en zien voortdurend de vrijheid om op orthodoxe wijze het geloof te belijden en te beleven, in de knel komen. Het is zoals Kees van der Staaij tijdens de formatieperiode zei: ‘De paarse meerderheid is er al’. We weten allemaal hoe het wensenlijstje van partijen als D66, GroenLinks en PvdA, maar ook van de VVD, eruit ziet. Laten ChristenUnie en SGP daarom geen korte termijn-politiek bedrijven, die soms slechts voor de bühne is en gebaseerd op politiek machtshonger, maar heb oog voor de langere termijn en toekomstige ontwikkelingen die vandaag al in gang gezet worden. De christelijke Kamerzetels zijn kostbaar geworden…wees er daarom zuinig op!

Other Posts

Leave a Reply

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *